Nezařazené

S naším moderním sanačním systémem se vlhkosti dobře nepovede


Znepříjemňuje Vám vlhkost zdiva Váš život? I pÅ™esto máte důvod k radosti. A to vzhledem k perspektivnímu zázemí specializované spoleÄnosti, která je odborníkem na provádÄ›ní sanace zdiva. Nezáleží pÅ™itom na formÄ› vzniku vlhkého prostÅ™edí v obytných, firemních, průmyslových a veÅ™ejných objektech. Moderními metodami je nenároÄnou cestou docíleno optimálního odstranÄ›ní vlhkého prostÅ™edí. Elektrická osmóza pÅ™itom udÄ›lí nemilosrdnÄ› stop vlhkosti, která pronikla nejen do kamenných, cihlových nebo betonových zdí, ale také se vznáší ve vzduchu.

Naše technologie je podpořena mnohaletými vědeckými výzkumy

RozluÄte se s vlhkostí zdiva i vzduchu a objednejte si servis bezkontaktní sanace zdiva. SanaÄní práce budou provedeny komfortnÄ› bez stavebních úprav. V souvislosti s pozitivní zmÄ›nou uvidíte kladné výsledky ve velmi krátkém Äasovém horizontu. Vstupte do sanaÄního pásma ověřené elektrofyzikální metody, která nabourá vÅ¡echny plány, které má vlhkost s Vaším zdravím i stabilitou nemovitosti, aÅ¥ se jedná o bytové, Äi nebytové prostory.