Ženy

První dny ve školce

Školky nejsou instituce, které by měly primárně sloužit k odkládání dětí, ale často tomu tak bohužel je. Školky hlavně slouží ke větší socializaci dětí. Lidsky řečeno, děti se tam setkávají s jinými dětmi a jsou nuceni mezi sebou komunikovat. Díky tomu se lépe připraví pro budoucí život. Navíc součástí školek jsou i vychovatelky, se kterými musí dítka rovněž komunikovat, ale zároveň je musí také poslouchat. Do té doby byla pro ně jedinou autoritou hlavně matka. A právě z těchto důvodů mají mnohé děti problémy si na nové způsoby zvyknout a začnou to rychle dávat najevo.
pět dětí

Problémy

Nejčastějším projevem duševní nepohody u malého dítěte je trucování a obecně zlobení. Takovéto dítko často nechce poslouchat jak vychovatelky ve školce, tak ani své rodiče. Pokud takové bylo dítko i předtím, nejspíše problém vězí mimo budovu školky, ale je-li takové až od chvíle, kdy do školky začalo chodit, bude jeho problematické chování s největší pravděpodobností souviset s novou situací. V takovém případě je nutné zjistit, co přesně vaše dítě stresuje a snažit se případný problém eliminovat, třeba i ve spolupráci s pracovníky školky.
Je-li problémem vychovatelka, dá se to poměrně jednoduše řešit, ale je potřebné, aby byly k řešení přístupné obě strany, tedy vy i dotyčná vychovatelka. Ve většině případů se totiž nejedná o žádnou šikanu ze strany vychovatelky, ale neschopnost dítěte zvyknout si na nové reálie, a to včetně lidí.
veselá holčička
Případné neshody s jinými dětmi jsou na vyřešení trochu složitější. Vychovatelky jsou samozřejmě školené se s takovými nepříjemnostmi vypořádat, ale nejsou všemocné. Mohou maximálně zamezit šikaně, ale nemohou dítě donutit, aby do školky nechodilo s nevolí či dokonce odporem. Dojde-li k tomu, bude lepší, abyste svého potomka přihlásili do jiné školky nebo mu našli dobrého dětského psychologa.