Hobby

NUMISMATIKA

Numismatika je věda, která se zabývá mincemi či jinými platebními prostředky a jejich různými formami. Nezkoumá ale bankovky. Zabývá se pouze kovovými mincemi.
staré mince
Nezajímá se pouze platebními prostředky z minulosti ale také jejich vývojem v dnešní době. Zkoumá i medaile, které jsou vydané jako památka na některé významné osoby či události.
Zajímavostí je, že již v novověku byly kovové mince vystřídány papírovými penězi.
Numismatika se dělí na tři kritéria, která jsou rozdělená podle toho, z kterých dob jsou.

Kovové mince jsou brány jako velmi důležitý pramen pro poznání minulosti ať už z právních, politických nebo ekonomických poměrů.
Prameny jsou po shromáždění podrobeny kritice a jsou vyhodnoceny popř. vyloženy. Závěr vyhodnocení musí být vždy jednoznačný a to bez jakýchkoliv pochyb.
španělské mince
Možná jste již někdy v minulosti slyšeli o pojmu mincovní právo. Jednalo se o právo, které zahrnovalo to, že panovníci mohli razit mince. Byly samozřejmě důležité také kontroly těchto mincí. Panovníci vydávali mincovní řády. Regál spravoval královský mincmistr. Falšování mincí bylo považováno za velký zločin. Později se mince staly majetkem státu a právo razit mince bylo pryč.
Než nastoupily mince, bylo možné platit také dobytkem nebo půdou.
Prvním platidlem na našem území byly duhovky, což byly keltské zlaté mince. Říkalo se jim duhovky proto, jelikož je lidé nacházeli na polích a třpytily se na slunci. Hodně je hodně spojovali s duhou.

Vývoj mincí se stále rozvíjel a to přes denáry, groše, krejcary až do dnešní podoby. Tudíž koruny. Byla zavedená v roce 1892 ale samotné korunové bankovky přišly až v roce 1900.
Na mnohých korunách nebo bankovkách můžeme vidět různé panovníky nebo významné osobnosti. Řadí se mezi ně například Karel IV., Marie Terezie, Zikmund, Jan Lucemburský a mnoho dalších významných osobností.