Business

Marketingové strategie zaměřené na řízení vztahů se zákazníky

Přeskočili jsme tímto tři první strategie, jelikož pro dnešní svět už jsou téměř nepoužitelné, nebo spíše nejsou dlouhodobě udržitelné v konkurenčním prostředí, které tu existuje v důsledku vysokého množství různých firem zabývajících se výrobou stejného, nebo stejně využitelného výrobku. Zkrátka jde o to, že dokud se taháte s někým o zákazníky, musíte být lepší, aby byli u vás.
možnost volby

Strategie masové personifikace

· Důležité je stále myslet na to, že si zakládáme na komunikaci se zákazníky. Zde využíváme široké individuální komunikace a tím dáváme zákazníkům pocit jedinečnosti. Měl by vědět, že je pro nás důležitý. Avšak stále se zaměřujeme na obrovské množství zákazníků, a proto bude obtížné vytvořit si pro každého jednotlivého zákazníka složku s jeho informacemi, takové si držíme stále jen pro veliké zakázky.
Správný přístup k zákazníkovi založený na vstřícnosti.
barevné vzory

Strategie masové kastomizace

· Ke každému přistupujeme individuálně, má u nás účet a my vidíme jeho předchozí nákupy a vytváříme pro něj individuálně přizpůsobený produkt, abychom uspokojily veškeré specifické potřeby a požadavky. Omezeními mohou být osobní přístup a vnímání ceny. Důležitý je kontakt se zákazníkem a vnímání jeho potřeb. Zároveň je kladen důraz na vědomí rozdílného chápání služeb, ceny, vhodného produktu.
· Rozsah produktů i služeb je samozřejmě do určité míry omezen.
Co člověk to názor.
lego duplo

Strategie diferencované kastomizace

· Nyní je toto ten nejvhodnější přístup, ke kterému jsme došli, ačkoli není 100% použit u všech a všude, takže je dále rozdělen dle potenciálního přínosu každého jednoho zákazníka pro podnik. O všech si vedeme informace a s každým se snažíme budovat dobré vztahy tak, aby byli maximálně individuální.
· Čím hodnotnější zákazník, tím více a lepších doplňkových služeb si můžeme dovolit mu nabídnout
· Tento systém není vhodný pro všechny firmy
Každý je důležitý.