Ženy

Co také trápí ženy

O sexuálních problémech žen se příliš nemluví, i když mají hluboký dosah na kvalitu jejich života a nezřídka bývají i příčinou dlouhodobé nespokojenosti, úzkosti a vedou k rozpadům partnerských vztahů. Narušený sexuální život dříve či později vždy zanechá následky v soužití partnerů a kolikrát je to zcela zbytečné.
Dysfunkce v oblasti sexu se ženám nevyhýbají, což však neznamená, že se nedají léčit. Horší už je najít takového odborníka, který se bude ženou skutečně zabývat, s kterým se nebude bát o svých problémech hovořit. Stále totiž přetrvává názor, že sexuální otázky nejsou vhodné a hodně žen má dojem, že by svého gynekologa, psychologa nebo vůbec jakéhokoliv lékaře pouze obtěžovala. Výzkum ženské sexuality však nestojí na místě, naopak úspěšně pokračuje a pokud žena chce, může se ho i zúčastnit a mnoho se o sobě dozvědět.
mašlička ve vlasech


SEXUÁLNÍ OBTÍŽE ŽEN MAJÍ TŘI HLAVNÍ PŘÍČINY:
1. Příčina somatická
2. Příčina psychická
3. Příčina vztahová

Všechny tyto tři příčiny se mohou navzájem prolínat.Je celkem pochopitelné, že tělesná příčina neuspokojujícího sexu ovlivňuje psychiku ženy a obojí poté partnerský vztah. Zábrany ženy pramenící ze špatných sexuálních zkušeností se mohou zase projevit neschopností vůbec uskutečnit jakýkoliv příjemný tělesný kontakt a následně vést k rozpadu vztahu se současným partnerem. Nakonec neshody v partnerství často vedou k tělesným projevům, které spolu s psychikou ženy brání dosažení spokojeného sexu s určitým mužem.
pohádaní na lavičce
Důsledkem všech tří příčin je vyhýbání se sexu, nedosahování orgazmu až vymizení jakékoliv tělesné touhy. Aby byl sex opět uspokojující, je nezbytné najít tu hlavní příčinu. A protože ženský sex je úzce svázán s city a emocemi vůbec, hrají v něm velkou roli mezilidské problémy a celková spokojenost v životě. Je jednoduché označit ženu za frigidní, ale těžší zamyslet se nad negativními stránkami jejího života.