Business

Osmileté?

Osmiletá gymnázia začala v naší republice vznikat jako zařízení pro velmi nadané děti. V praxi to ale někdy vypadá, že k přijímacím testům přicházejí děti jenom kvůli tomu, že si to přejí jejich rodiče. Možnost provést testy nanečisto už naznačí studijní předpoklady každého budoucího studenta. Pokud je dobré umístění i u hlavních přijímaček, je vyhráno.

učení

Osmiletá gymnázia nabízejí oproti základním školám širší škálu možností. Ale rovněž kladou vyšší nároky. Přínosem jsou pro děti, které jsou vyhraněným studijním typem. První ročník je prubířský a na jeho konci se pozná, jestli tato volba byla správná. Až tehdy vyjde najevo, jestli tento způsob vzdělávání byl jenom přáním rodičů, nebo jestli si je student zvolil sám. Pokud se o tomto problému chcete dozvědět více, na internetových stránkách www.littlecarp.cz-osmileteje na toto téma úvaha. Která shrnuje smysl studia na střední škole. Tím je zdravě sebevědomý absolvent, který se dokáže samostatně rozvíjet a uplatnit i v dalším vzdělávání jak v tuzemsku, tak v zahraničí. Ať už studuje na gymnáziu osm let, anebo jenom čtyři.

školák

Nebo čtyřleté?

Na klasické čtyřleté gymnázium přicházejí už vyzrálejší studenti. Nevýhodou pro ně je, že se musí přizpůsobit úplně novému způsobu výuky, než na jaký byli zvyklí na základní škole. A to pro mnohé to bývá kamenem úrazu. V tom mají vrstevníci, kteří už jsou na gymnáziu o čtyři roky déle, výhodu. Dokonce už vyšla statistika, že u přijímacích zkoušek na vysokou školu bývají častěji přijímáni absolventi gymnázií osmiletých. Ti mají ve způsobu vzdělávání nejspíše určitý náskok. Ale pokud má student čtyřletého gymnázia veškeré studijní předpoklady, během prvního roku se ze způsobem výuky srovná a po čtyřech letech studia má otevřenou cestu k vysokoškolskému studiu i na prestižní škole. Stejně jako absolvent gymnázia osmiletého.