Dům a byt

Mobilní domy a mobilheimy

Nejprve musíme rozlišit, o jaký typ stavby se jedná. Někteří výrobci totiž považují za mobilní dům takovou konstrukci, která je vyrobena na zakázku, je k ní zapotřebí základové desky nebo základových pasů a patek a montovaný výrobek Vám firma dopraví a ukotví autojeřábem na požadované místo. Tento „mobilní dům“ však vyžaduje klasický postup pro ohlášení stavby a s tím spojené úřední výkony, jako kdybyste stavěli dům z cihel.
historie mobilních domů

My se však budeme bavit o mobilních domech na kolečkách, tedy tzv. mobilheimech. Ty je možné připojit za nákladní automobil a převážet je na libovolné místo.
zapomenutý dům

Je možné v České republice bydlet celoročně v mobilheimu?

Abychom této problematice porozuměli, musíme se ponořit trochu do hloubky. Mobilní domy začaly vznikat již před několika desítkami let, a to v podstatě v oblastech, kde panuje po celý rok teplé počasí. Takové domy si pořizovali lidé různých sociálních vrstev, ať už lidé s nízkými příjmy, nebo i zajištění důchodci pro změnu životního stylu a pobyt v místech, kde jim to vyhovuje, nejčastěji v kontaktu s přírodou. Největší procento mobilheimů se vyskytuje v USA, a to ve státech Nové Mexiko, Západní Virginia, Alabama, Jižní Karolína, Mississippi. Dá se tu celkem pohodlně žít i bez zateplení domů po celý rok, navíc jsou ve Spojených státech k těmto účelům vyhrazené zvláštní lokality, kde jsou vybudované inženýrské sítě. Není tu třeba žádného povolení k pobytu, nebo další legislativní opatření pro provoz mobilního domu, jednoduše tu můžete bydlet v podstatě bez starostí.
bydlení v přírodě

Ale Česká republika nejsou Spojené státy!

U nás však musíte počítat s mnoha těžkostmi. V České republice žádné speciální lokality s inženýrskými sítěmi, žádné kempy pro mobilheimy neexistují. Každý, kdo uvažuje o bydlení v mobilheimu na našem území, musí situaci řešit ve spolupráci se stavebním úřadem. Mobilní dům musí být v souladu s územním plánováním v dané lokalitě a není vůbec snadné pro tyto účely získat územní souhlas či územní rozhodnutí.