Nákupy

Kuželový výstružník

Žádná kovodílna se neobejde bez základních druhů třískového obrábění, kterými jsou soustružení, frézování a vrtání, při kterých se odebírá materiál z obráběného předmětu (obrobku) na požadované rozměry v daném stupni přesnosti. Asi všichni víme, co je vrták a vrtačka, ale přesnost dosažená vrtákem mnohdy nedostačuje a tady nastupuje chvíle pro vystružování.

vrtací nástroje

Vystružování je dokončovací operace, při které se dosahuje vysoká přesnost IT7 až IT5 zároveň kvalitní povrch. Výstružník není vrták, proto je třeba předvrtat menší díru a výstružníkem odebrat vrstvu, maximálně 0,5mm. Výstružník je uchycen do tzv. volné vložky, která umožňuje malý pohyb výstružníku do stran a tím je výstružník veden předvrtaným otvorem a je dosaženo vyšší přesnosti obrábění. Výstružník je víceřezný nástroj se 4 až 8 řeznými břity. Dělíme je podle způsobu použití na ruční a strojní, které se liší délkou břitové části. Dále strojní výstružníky dělíme dle způsobu uchycení do stroje na výstružník s válcovou nebo kuželovou stopkou.

výstružník

Výstružníkem neobrábíme jen válcové díry, ale můžeme obrábět i kuželové otvory, a to otvory na kolíky ve tvaru kužele s kuželovitostí 1:50, Morseovy kužely a metrické kužely.

Morse kužel je normovaný a používá se primárně pro upínání nástrojů do točivých obráběcích strojů. Kuželové zakončení nástroje se vloží do stejně tvarovaného otvoru ve vřeteni stroje a nástroj pak drží třením. Morse kužel má několik velikostí, značených jako M0, M1… M7. Kuželovitost je pro každou velikost jiná. To neplatí pro metrický kužel, který má kuželovitost vždy stejnou a to 1:20. Tak jako Morse kužel je rovněž samosvorný. Velikostní řada metrického kužele je dána a to: D= 9, 12, 18, 24, 32, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 180, 200. Výběrem kvalitního kuželového výstružníku docílíte výrobu kvalitních výrobků s vysokou přesností.