Business

Hlavní strategie podniku

Tam kde poslání a vize říkají kam se ubíráte a jak to děláte, tam nesmí chybět rozhodnutí o hlavní strategii podniku. Ti, kdo o tom opravdu do hloubky přemýšlí chápou, že tyto věci nemohou existovat samostatně a jedna vyplívá ze druhé. Poslání vytváří vize a z té se rodí cíle ze kterých pak čerpáme na vybírání vhodných prostředků a hledáme indikátory, které nám ohlásí splnění. Hlavní strategie nám pak přímo říká, jak si chceme na trhu stát a kam a jestli vůbec, se chceme posouvat.
přebívající peníze

Strategie útlumu
– Začínáme s možností, kdy se aktivity firmy prudce propadli a blížíme se k bankrotu. Takový stav, ač si ho nikdo nepřeje potká za život snad každou firmu, a ne všichni se z takové obtížné situace budou schopni dostat. Pokud vaše firma upadá, často se ptáte, jestli s tím chcete a můžete vůbec něco udělat.
Zvrat: Jestliže trh má svůj potenciál, avšak podnik jako celek neprosperuje, je důležité zahledět se na sebe a osekat všechno až na samé jádro, odkud začnete budovat s novou strategií znovu.
Zbavení se nepotřebného: Stává se to především velikým podnikům, že jedna jejich část je ztrátová a táhne tak ostatní ke dnu. Pak se musí nemilosrdně odstranit, zlikvidovat nebo prodat, protože ohrožuje přežití hlavního celku, který to takto nezvládá.
Likvidace: Nejhorší možný scénář, který končí smazáním firmy z obchodního rejstříku. Pro likvidaci platí státní normy a předpisy, avšak veškerý majetek firmy je rozprodán a ona zaniká.
šachové figurky a šachovnice
Strategie stability
– Snaha udržet současný stav co nejdéle nebývá vhodným řešením, protože svět nebude čekat s vámi, ale poběží stále dopředu nezměněným tempem, anebo ještě zrychlí, až poběží kolem.
– Taková strategie se může uplatnit jen ve velmi stabilním prostředí, nebo při vytvoření monopolu.

Strategie růstu
– V dynamickém prostředí firma roste stále dál a dál a hýbe se společně se světem. Je to velmi perspektivní strategie, která však vyžaduje velmi výkonný management a neustálý rozvoj podniku jako celku.
– Je několik způsobů, jak této strategie dlouhodobě dosahovat, musí se však vybrat přímo na míru toho kterého podniku, jelikož každý má svá specifika v rozvoji a růstu, která je schopen ustát.

Kombinované strategie
– Tyto pak využívají od všeho něco a reagují pružně na situaci na trhu a očekávaný vývoj