Nezařazené

Děti ti kantoři hodnotí školní výlety veskrze pozitivně


Když se budete pídit po tom, jak se na Å¡kolní výlety dívají žáci a jak uÄitelé, zjistíte, že i pÅ™es urÄité nesrovnalosti a rozdíly se obÄ› skupiny shodují na jejich zásadnÄ› pozitivním hodnocení. KantoÅ™i tuto aktivitu samozÅ™ejmÄ› považují za pomÄ›rnÄ› nároÄnou na organizaci. Navíc pociÅ¥ují pÅ™edevším velkou zodpovÄ›dnost za bezpeÄnost žáků, což může působit stresovÄ›. Jedná se vÅ¡ak o skvÄ›lou příležitost vytváření pozitivních vztahů mezi žáky a kantory a možnost bližšího poznávání se.

Pro ještě lepší a hladký průběh této mimoškolní aktivity

Abychom vám pomohli stresový faktor s organizací výletů odbourat, rozhodli jsme se, milí pedagogové, nabídnout vám pořádání Å¡kolních výletů víceménÄ› na klíÄ. Jak celá ta záležitost probíhá a oÄ vlastnÄ› jde? Nabízíme aktivitu pro vás i vaÅ¡e žáky s pÅ™ipraveným programem, který si můžete užít spoleÄnÄ› s dÄ›tmi. O vÅ¡e se totiž postará zkuÅ¡ený průvodce. DÄ›ti i vás Äekají praktické ukázky, nové znalosti a vÄ›domosti a samozÅ™ejmÄ› vÅ¡udypřítomná pohoda a dobrá nálada. NavÅ¡tivte webové stránky spoleÄnosti RIKITAN a dozvíte se více.